Tolletaten gir næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten skal bli navngitt som kilde. Grunnen til det er at vi er svært opptatt av å få tilbakemeldinger om det foreligger feil i datagrunnlaget. Alle våre data er derfor lisensiert med CC BY 4.0 eller NLOD (norsk lisens for offentlig data).

Fant 2 datasett

Formater: XML Stikkord: tollavgiftssats

Filterresultater
  • GÅ TIL DATASETT Nåværende og fremtidige tollavgiftsatser / Current and future customs duty fo...

    Gjeldende og fremtidige tollavgiftsatser for landbruksvarer, tekstilvarer, og andre varer som krever tollavgift ved innførsel. Tollavgiftsats deklareres med kode TL1....
  • GÅ TIL DATASETT Nåværende og fremtidige satser for råvaretollavgift / Current and future raw ...

    Gjeldende og fremtidige satser for råvaretollavgift for bearbeidede landbruksvarer. Varer fra EU deklareres kun med tollavgift/kode TL1. Varer fra tredjeland kan ha tollavgift...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).