Tolletaten gir næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten skal bli navngitt som kilde. Grunnen til det er at vi er svært opptatt av å få tilbakemeldinger om det foreligger feil i datagrunnlaget. Alle våre data er derfor lisensiert med CC BY 4.0 eller NLOD (norsk lisens for offentlig data).

Nåværende og fremtidige tollavgiftsatser / Current and future customs duty for imports

Gjeldende og fremtidige tollavgiftsatser for landbruksvarer, tekstilvarer, og andre varer som krever tollavgift ved innførsel. Tollavgiftsats deklareres med kode TL1. Deklarasjonens rubrikk 47.

Current and future customs duty for textiles, foodstuffs and other goods that require a customs duty when importing. Customs duty is declared with code TL1 in box 47 of the customs declaration.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Tema Avgift
Tilgangsrettigheter public
Versjon 1.2
Lisens Creative Commons Attribution 4.0
Sist oppdatert 1. desember 2023, 06:18 (UTC)
Opprettet 24. januar 2023, 11:20 (UTC)
Kontaktinformasjon https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss
Revisjon 2B7EFF855B4F648D9DB71099FB28F944