Tolletaten gir næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten skal bli navngitt som kilde. Grunnen til det er at vi er svært opptatt av å få tilbakemeldinger om det foreligger feil i datagrunnlaget. Alle våre data er derfor lisensiert med CC BY 4.0 eller NLOD (norsk lisens for offentlig data).

Nåværende og fremtidige satser for råvaretollavgift / Current and future raw material customs duties

Gjeldende og fremtidige satser for råvaretollavgift for bearbeidede landbruksvarer. Varer fra EU deklareres kun med tollavgift/kode TL1. Varer fra tredjeland kan ha tollavgift og råvaretollavgift. Råvaretollavgift deklareres med kode RT. Deklarasjonens rubrikk 47. For mer informasjon se toll.no.

Current and future raw material customs duties for processed agricultural goods. Goods from the EU are to be declared solely with duty TL1. Goods from countries outside the EU can have both regular duties and raw material duties. Raw material duties are declared with code RT. Regular and raw material duties are declared in box 47 of the customs declaration. For more information see toll.no

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Tema Avgift
Tilgangsrettigheter public
Versjon 1.2
Lisens Creative Commons Attribution 4.0
Sist oppdatert 12. juli 2024, 09:00 (UTC)
Opprettet 24. januar 2023, 11:20 (UTC)
Kontaktinformasjon https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss
Revisjon 3166D02152620F2C4024BA5F93141058