Tolletaten gir næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten skal bli navngitt som kilde. Grunnen til det er at vi er svært opptatt av å få tilbakemeldinger om det foreligger feil i datagrunnlaget. Alle våre data er derfor lisensiert med CC BY 4.0 eller NLOD (norsk lisens for offentlig data).

Tollkvoter / Customs quotas

Generelle tollkvoter. Kvoter gjelder enkelte kjøttvarer fra visse U-land, samt enkelte varenummer innen tolltariffens kapittel 6 fra EU og Storbritannia. Deklareres med kode KVT, Deklarasjonens rubrikk 44.

General customs quotas. These apply to some meat/meat products from certain developing countries, as well as some tariff codes in chapter 6 of the customs tariffs when importing from the EU and UK. The quota is declared using code KVT in box 44 of the customs declaration.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Tema Avgift
Tilgangsrettigheter public
Versjon 1.0
Lisens Creative Commons Attribution 4.0
Sist oppdatert 18. juli 2024, 07:01 (UTC)
Opprettet 18. juni 2021, 09:00 (UTC)
Kontaktinformasjon https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss
Revisjon A3B3515D759004226F2041796D31D112