Tolletaten gir næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten skal bli navngitt som kilde. Grunnen til det er at vi er svært opptatt av å få tilbakemeldinger om det foreligger feil i datagrunnlaget. Alle våre data er derfor lisensiert med CC BY 4.0 eller NLOD (norsk lisens for offentlig data).

Tollkvoter / Customs quotas

Generelle tollkvoter. Kvoter gjelder enkelte kjøttvarer fra visse U-land, samt enkelte varenummer innen tolltariffens kapittel 6 fra EU. Deklareres med kode KVT, Deklarasjonens rubrikk 44.

General customs quotas. These apply to some meat/meat products from certain developing countries, as well as some tariff codes in chapter 6 of the customs tariffs when importing from the EU. The quota is declared using code KVT in box 44 of the customs declaration.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Tema Avgift
Tilgangsrettigheter public
Versjon 1.0
Lisens Creative Commons Attribution 4.0
Sist oppdatert 29. november 2023, 13:01 (UTC)
Opprettet 18. juni 2021, 09:00 (UTC)
Kontaktinformasjon https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss
Revisjon 640502A0902AE24085201A9E0FF8698B