Tolletaten gir næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten skal bli navngitt som kilde. Grunnen til det er at vi er svært opptatt av å få tilbakemeldinger om det foreligger feil i datagrunnlaget. Alle våre data er derfor lisensiert med CC BY 4.0 eller NLOD (norsk lisens for offentlig data).

Henvisninger

Dette datasettet omhandler tolltariffens henvisninger hvor det er tatt inn visse definisjoner, opplysninger om tollkvoter, tollnedsettelser mv.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Tema Avgift
Tilgangsrettigheter public
Versjon 1.0
Lisens Creative Commons Attribution 4.0
Sist oppdatert 10. juli 2024, 13:00 (UTC)
Opprettet 29. april 2022, 05:30 (UTC)
Kontaktinformasjon https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss
Revisjon DE8D808B4048A5B9C1714B6FC062A0B7