Tolletaten gir næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten skal bli navngitt som kilde. Grunnen til det er at vi er svært opptatt av å få tilbakemeldinger om det foreligger feil i datagrunnlaget. Alle våre data er derfor lisensiert med CC BY 4.0 eller NLOD (norsk lisens for offentlig data).

Datogyldighet på varenummer

Dette datasettet viser datogyldigheten til varenummer når disse endres, opprettes eller utgår. Dette gjelder spesielt for de endringer som gjennomføres med opprettelse av ny årgang.Dette datasettet forsvinner automatisk 1. januar, hvert år. Nytt datasett vedrørende datogyldighet på varenummer vil være tilgjengelig når informasjon om dette foreligger (normalt i desember).

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Tema Avgift
Tilgangsrettigheter public
Versjon 1.0
Lisens Creative Commons Attribution 4.0
Sist oppdatert 22. september 2023, 09:00 (UTC)
Opprettet 7. juli 2022, 07:56 (UTC)
Kontaktinformasjon https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss
Revisjon CCC0237F9674323F58313BA761464632